תקנון

חשוב מאוד - לצורך החזרה או החלפה של פריט 
אנא צרי עמנו קשר טלפוני - מבטיחים להוציא אותך מרוצה! 03-677-32-32
                   
הגדרות:
 
למען הסר ספק להלן הגדרות המונחים בתקנון זה :
1. לאדילה בע"מ ח.פ 514978147
2. האתר - אתר האינטרנט WWW.LADILA.CO.IL.
3. הבגדים ו/או מוצרי האופנה והאקססוריז המוצגים באתר והם המוצעים למכירה לקהל הגולשים.
 
הבהרה:
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים ועדכונים בתקנון ובאתר מעת לעת על פי הצורך , לאור שדרוגים ושינויים שונים המבוצעים באתר וללא כל התראה מראש למשתמשי האתר
 • השימוש באתר הינו חופשי ונגיש ממחשבים , טאבלטים וסמארטפונים וכל כניסה לאתר מכל מכשיר ו או בדרך אחרת כלשהי מהווה הסכמת המשתמש לתקנון זה.
מידע כללי:
3.לאדילה הינו אתר אינטרנט (להלן "האתר") למכירת בגדים מוצרי אופנה ואקססוריז .
4.השימוש וההזמנה דרך אתר לאדילה מותנה בהסכמה לכל הוראותיו ותנאיו,והמשתמש/ת מצהיר כי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה וידוע כי שימוש באתר מהווה הסכמה לכל תנאיו.
5.חברת לאדילה בעמ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת לקהל לקוחותיה.
6.לידיעת משתמשי ומשתמשות האתר - עדכון האתר נעשה באופן תדיר על בסיס מלאי קיים אמנם ייתכנו שינויים ועיכובים בזמני העדכונים השותפים והאתר לא מתחייב לזמינותם המלאה של כל המוצרים ברגע נתון במלאי , אנו נדאג ליידע אותך במידה ומוצר שהוזמן לא קיים במלאי ונציע חלופות אפשריות .
7.כל המחירים באתר מופיעים גם על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים כולל מעמ אליהם יתווספו דמי משלוח על פי מיקום ותעריף שנקבע בעת הרכישה .
8.הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
9.הנהלת אתר לאדילה רשאית להציע באתר מבצעים מיוחדים, הטבות והנחות ושומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת מעת לעת .
10.תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד וטאבלטים למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט בישראל ומחוץ לה , ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים דרכם ניתן לגלוש באתר .
11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.
12.הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה שנרשמה כל שימוש שהוא בלי הסכמת הלקוחה ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר אלא אם כן התקבל אישור מראש על ידי הלקוחה (הרשמה באמצעות פייסבוק , פרסום בפייסבוק תמורת הנחה ).
13.התקנון מתייחס ופונה לנשים וגברים כאחד.
14. צוות אתר לאדילה עושה כל שביכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי לעיתים עשויים להופיע בתום לב אי אלו דיוקים במידע המוצג .
15. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
16.לאחר שנמסרו שהוזנו פרטים באתר בכל דרך שהיא משמע שניתנה הסכמת המזמינה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות , להציג או לשלוח למזמינה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני ופייסבוק. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה,, מבצעים,קולקציות חדשות , עדכונים שונים וחידושים באתר.
17. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. ידוע למזמין כי במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, אתר לאדילה לא יוכל להבטיח שהמוצרים שהוזמנו יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ללאדילה בגלל פרטים מוטעים, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
18. במידה ולא תאושר עסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה בהתאם ותידרש למסור אמצעי תשלום חלופי.
19.אישור ההזמנה הסופי מתבצע רק לאחר קבלת ההזמנה ובדיקת זמינות המוצר במלאי , יש לציין כי ייתכן ובמקרים מסויימים מוצר שהוזמן אזל במלאי למרות שלא צויין זאת באתר , במקרה זה תהייה זכאית הלקוחה להחזר כספי מלא וביטול העסקה או למציאת חלופה שוות ערך למוצר ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'.
20.על המזמין או המזמינה באתר להיות מעל גיל 18 לפחות מבחינה משפטית לביצוע הזמנות באתר או באפליקציה , קטין רשאי לבצע הזמנה באתר בצירוף אישור אפוטרופוס בלבד.
21. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז לאדילה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
22. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את לאדילה ו/או את הנהלת האתר.
23. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
24. בכל מקרה לא תישא לאדילה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
25. לאדילה אינה אחראית לשימוש שתעשה המזמינה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או לאדילה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד.
26. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, חגים , מועדי חג שונים , אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
27. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-677-32-32
, והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 
28.בהרשמה לאתר המשתמש מסכים לקבל מאיתנו מיילים /הודעות פרסום וסמסים - sms , push notification מבצעים והנחות ייחודיות לחברים הרשומים במייל ובסמס וכן  הודעות על מבצעים , הנחות , סייל שישלחו מעת לעת באפליקציית לאדילה ובסמס ובאמצעים האחרים המקובלים , במידה והמשתמש יחליט שלא לקבל את העדכונים השונים עומדת באפשרותו האופציה להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות לינק ההסרה המצורף להודעה (לרשימת התפוצה בסמס) , ולהסרה מרשימת התפוצה במייל יש להקליק על הלינק התחתון המצורף למייל עם הכיתוב unsubscribe from this list ולהזין את כתובת המייל הרצויה להסרה ע"פ ההוראות .
 
**בנוסף ניתנת האופציה להסיר עצמך מרשימת התפוצה באמצעות פנייה אלינו בטלפון 03-677-3232 ואנו נדאג להסיר אותך .
 
**בקשה להסרה בכל צורה שהיא מרשימת התפוצה של המייל וה sms תבוצע תוך 3 ימי עסקים.
 
 
זמן אספקת הסחורה:
 • המשלוח ישלח לכתובת שצויינה במעמד ההזמנה.
 • החשבונית תונפק אוטומטית למייל שצוין במערכת ועל שם הלקוחה שביצעה את ההרשמה.
 • על הלקוחה להודיע על כל שינוי במועד ובמיקום האספקה.
 • יום ביצוע ההזמנה הינו יום אישור חברת האשראי על העסקה.
 • ימי העסקים הינם : ראשון, שני , שלישי , רביעי , חמישי .
 • שישי - שבת וערבי חג או חצאי ימים אינם ימי עסקים .
 • המענה הטלפוני פעיל בימי חול ובימי עסקים בלבד א-ה אינו פעיל בשבתות וחגים .
 • בימי חג וחצאי ימים ייתכנו שיבושים בזמני וימי קבלת המשלוח .
אופציות שילוח ומחירים 
 
אנו נדאג לארוז את ההזמנה עד 2 ימי עסקים מיום קבלתה ואישורה במערכת .
 
* שליח עד הבית - תוך 3 ימי עסקים מיום לאחר ההזמנה .
 
*בזמן מבצע/סייל האתר שומר לעצמו את הזכות לחיוב מלא של דמי המשלוח ללא תלות במספר הפריטים.
 
*חברת לאדילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי במחיר השליחויות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה.
 
*חברת לאדילה שומרת לעצמה את הזכות לגבות 10ש"ח למחירי השילוח בהחלפה או החזרה של פריט ועל פי שיקול דעתה בזמני מבצע וסייל.
 
*שירות afterpay - שלמי אחרי שתמדדי אינו תקף במבצעי 1+1 סוף עונה ובלאק פריידי.
 
*בזמן מבצע או לפריטים שנקנו במבצע או חלק ממבצע ניתן לקבל זיכוי לאתר בנקודות לאדיקש או לבצע החלפה בלבד.
 
*לא ניתן לקבל החזר כספי לפריטים שנקנו בזמן מבצע באתר , שירות האפטר פיי אינו תקף בזמן מבצע.
 
*שירות afterpay אינו תקף במבצעי 1+1 וסוף עונה וכן לא על בגדי ים , הלבשה תחתונה וטואלטיקה.
 
 
איסוף עצמי - צרי קשר לתאום 03-677-32-32
*הגעה בתיאום מראש ואיסוף ממחסני החברה בכתובת - ארלוזרוב 1 רמת גן. 
*שירות שלמי אחרי שתמדדי לא חל על הזמנות באיסוף עצמי. 
*הזמנה באיסוף עצמי מחוייבת במעמד ההזמנה ללא תלות בזמן האיסוף שלה .
 
מידע כללי - אספקת מוצרים
1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות במסגרת זמן האספקה שהובטח במעמד המכירה, 
אנו מתחייבים לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות עד 2 ימי עסקים ממועד ההזמנה.(בדרך כלל המשלוח יוצא עוד באותו היום תלוי בשעת ביצוע ההזמנה בפועל).
2.במשלוחים באמצעות חברת שליחויות עד הבית זמן האספקה הינו 3 ימי עסקים לכל היותר , טרם שילוח המוצר יבוצע תיאום טלפוני למספר הטלפון שהוזן במעמד ההזמנה, ההזמנות ישלחו באמצעות חברות שליחים אשר מספקות שירותי שילוח מדלת לדלת לרוב חלקי הארץ עד שלושה ימי עסקים לכל היותר תלוי במיקום הגאוגראפי של המשלוח .   
3. יובהר בזאת כי ובמידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השילוח לא מספקת שירות ,המוצרים ישלחו אליך באמצעות דואר רשום או באמצעות פתרון שילוח אחר שתחליט עליו חברת לאדילה.
4. לאדילה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה על הצד הטוב ביותר.
5. מוסכם ומוצהר בזאת כי האפשרות להזמין מוצרים באתר באזורים מסויימים תהייה מוגבלת ולכן זמני המשלוח עלולים להתעכב מעבר לזמנים המקובלים , בכל מקרה של עיכוב ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו לקבלת מידע אודות המשלוח וזמני האספקה.
6. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה במלואו והתקבל אישור לעסקה מחברת האשראי.
      
זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים,מלל כלשהו באתר ,תקנון האתר,מאמרים באתר, גרפיקה ועיצוב , נתוני האתר ורשימת דגמים ושמותם הנם רכושה הבלעדי של חברת לאדילה בעמ ואין להעתיק ואו לשכפל אותם מבלי רשות בכתב מנציג חברת לאדילה .
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של לאדילה מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.   
4. השם לאדילה בע"מ וכן שם המתחם הינם רכושם הבלעדי של חברת לאדילה בעמ ולא יעשה בהם שימוש בלי אישור בכתב מנציג לאדילה בעמ .
5.אין להעמיס על שרתי לאדילה באופן כזה או אחר באמצעות תוכנות או רוגלות סריקה כאלו ואחרות.
6.חל איסור על הצגה ושיקוף תכנים מהאתר בכל דרך שהיא לרבות iframe
     
מדיניות פרטיות
1. מסירת הפרטים האישיים באתר ואו בעת ההזמנה נעשית עפ"י רצונה של המזמינה ובהסכמתה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתה של המזמינה לכל תנאי התקנון לרבות תנאי הרכישה.
2. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה ומשתמשת בשירותי אבטחה המתקדמים ביותר בכדי לאפשר בטחון מלא על פרטי האשראי ולא תהייה אחראית על גניבה כזו או אחרת של פרטי אשראי בדרכים זדוניות.
3. לאדילה משתמשת בשירותי סליקה מתקדמים מאובטחים ומאושרים על ידי כל חברות האשראי וכן עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי בתקן המחמיר ביותר המתעדכנים מעת לעת .
4.הנהלת האתר לא תישא באחריות ונזק שיגרמו בעיכובים כאלה ואחרים אשר נבעו מכח עליון ומזג האויר העלולים לגרום לשיבושים במערכות האתר ובשירותי המשלוחים .
אפשרויות תשלום באתר :
אפשרויות התשלום באתר עומדות בתקני האבטחה המחמירים ביותר ומאושרים על ידי חברות האשראי.
 • באמצעות כרטיס אשראי באופן מאובטח (ssl) ומאושר על ידי כל חברות האשראי.
 • תשלום באמצעות paypal.
 • תשלום במזומן .
*חברת לאדילה אינה מעבירה את פרטי לקוחותיה לגורם צד ג' .
 
זיכויים :
 • לא ניתן לזכות כרטיסי "דיירקט" או כרטיסי אשראי נטענים אשר הונפקו בדואר ישראל - יינתן זיכוי לרכישה באתר בלבד.
 • במידה ותשלום בוצע במזומן - יינתן זיכוי לרכישה באתר בלבד.
 • במידה ונרכשו מוצרים בהנחה או סייל והלקוחה מעוניינת לקבל עבורם זיכוי - יינתן זיכוי כספי לשימוש באתר השווה לסכום המלא ששולם על הפריטים בניכוי דמי המשלוח .
 
החלפות והחזרות 
החלפות והחזרות מתבצעות עם שליח עד הבית בלבד .
במידה והינך מעוניינת לבצע החזרה או החלפה לפריט אחר מכל סיבה שהיא אנא צרי עמנו קשר טלפוני 03-677-3232.
החלפת פריט מתבצעת עם שליח עד הבית - בפעם הראשונה להזמנה ללא תשלום .
החזרת פריט מתבצעת עם שליח עד הבית בלבד .
 
*החלפות או הזמנות במזומן שנעשו באיסוף עצמי מבוטלות אוטומטית תוך 7 ימי עסקים
במידה וההזמנה לא נאספת ממחסנינו ללא הודעה מראש או התראה.
 
מוצרים שלא ניתן להחזיר (בפיקוח משרד הבריאות)

לקים , בגדי ים , תחתונים , חזיות , כיסוי פטמות וכן פרטי לבוש שונים
שיתעדכנו מעת לעת ובפיקוח משרד הבריאות, הלבשה תחתונה , קוסמטיקה.

 
החזרות והחלפות שבוצעו באיסוף עצמי 
*זמן ההחלפה או ההחזרה נספר מיום ההזמנה להזמנות שנעשו באיסוף עצמי ולא מרגע איסוף החבילה .
 • החלפה נוספת לאחר החלפת פריט על אותה ההזמנה בעלות משלוח של 29ש"ח.
 • החזרת פריט ששולם במזומן - יתקבל זיכוי באתר בלבד (לאדיקש) בשווי הסכום ששולם .
 • החזרת פריט לאחר ביצוע החלפה - יינתן זיכוי מלא באתר (לאדיקש).
 • החזרת פריט שנקנה במסגרת מבצע או בסייל - יינתן זיכוי באתר בלבד (לאדיקש).
 • החלפה נוספת לאחר החלפה על אותו פריט הינה בעלות משלוח (29ש"ח).
 • במידה של ביטול הזמנה שיצאה לחברת השליחויות יבוצע חיוב מלא על עלות השילוח .
 • שימי לב ניתן לבצע החלפה פעם אחת על כל הזמנה לכן מומלץ למדוד את כל הפריטים טרם ביצוע החלפה .

מוצרים בפיקוח משרד הבריאות:

 • ישנם מוצרים שהינם בפיקוח של משרד הבריאות ועל פי הנחיותיו
  לא ניתן להחזיר או להחליף פריטים מסוימים אלו :
  לקים , בגדי ים , תחתונים , חזיות , כיסוי פטמות וכן פרטי לבוש שונים
  שיתעדכנו מעת לעת ובפיקוח משרד הבריאות, הלבשה תחתונה , קוסמטיקה.

אפשרויות איסוף ושילוח

*שליח עד הבית עד 3 ימים - 29ש"ח
*איסוף עצמי חינם (החל מהשעה 12 בתאום)
 ממחסני החברה בכתובת ארלוזרוב 1 ר"ג.
*החלפה ראשונה עם שליח עד הבית חינם!
 עד 14 יום מקבלת המשלוח.
*שירות שלמי אחרי שתמדדי לא חל על הזמנות באיסוף עצמי.

*לא ניתן לממש נקודות לאדיקש לתשלום דמי משלוח.

*בהזמנות מ 69₪ ומטה יחוייבו דמי משלוח מלאים בסכום של 49₪.

*הטבות משלוח מיוחדות הינם בתנאי של מינימום הזמנה מעל 69₪.

*משלוח nextday הינו תוך יום עסקים אחד 1

*הזמנה שתבוצע לאחר השעה 17:00 תועבר ליום למחרת ותתקבל תוך יום עסקים לאחר מכן.

*יום עסקים הינו עד השעה 17:00

 

 

תנאים לניצול לאדיקש ומימוש מבצעים 

לאדיקש הינו סכום כסף שנצבר לך על כל הזמנה שביצעת באתר אחוז הצבירה הינו 5% 
על כל הזמנה אשר יכול לשמש אותך לרכישת פריטים ברכישה הבאה .

*לא ניתן לנצל לאדיקש לתשלום משלוח ואו להחלפות מוצרים.

*האתר שומר לעצמו את הזכות לביטול האפשרות לניצול לאדיקש בזמן מבצע. 
 
*לא ניתן לממש נקודות לאדיקש בזמן מבצע 1+1 וסייל.
 
*החברה רשאית להחריג מוצרים וקטגוריות בזמן סייל או מבצעים מיוחדים ולכן בזמן מבצע מיוחד
ייתכן ויוחרגו חלק מהמוצרים ולא תתקבל עליהם הנחה בזמן מבצע (לדוגמא קטגוריית קוסמטיקה או הנעלה) .
 
 
התשלום בכרטיס אשראי ניתן על פי האפשרויות הבאות :
חיוב של 200 ש"ח ומעלה ניתן לשלם ב  :  2 תשלומים
חיוב של  300 ש"ח ומעלה ניתן לשלם ב :  3 תשלומים
חיוב של 500 ש"ח ומעלה ניתן לשלם ב  :  4 תשלומים
חיוב של 800 ש"ח ומעלה ניתן לשלם ב  :  5 תשלומים
חיוב של 1,200 ש"ח ומעלה ניתן לשלם ב :  6 תשלומים
 
 

שלמי אחרי שתמדדי - תקנון השירות


השימוש ההרשמה וההזמנה דרך אתר לאדילה מותנה בהסכמה לכל הוראותיו ותנאיו,והמשתמש/ת מצהיר כי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה ואו שירותי האתר השונים לרבות שירות שלמי אחרי שתמדדי וידוע כי השימוש באתר מהווה הסכמה לכל תנאיו.

 

*שימי ♥ שירות שלמי אחרי שתמדדי מתאפשר בעסקאות שיבוצעו באשראי בלבד על ידי ביצוע פקדון ללא חיוב האשראי אלא רק לאחר קבלת הפריטים ומדידתם, עסקאות שיבוצעו בצורת תשלום אחרת לרבות פייפאל , מזומן וכו' יבוצעו כרגיל ושירות שלמי אחרי שתמדדי אינו חל עליהם .


הסבר כללי על שירות שלמי אחרי שתמדדי

שלמי אחרי שתמדדי הינו שירות חדש ומהפכני המאפשר לך למדוד בבית את הפריטים ולהחליט אילו מהפריטים ברצונך לרכוש ואילו מהם את מעוניינת להחזיר .

וזה פשוט כמו שזה נשמע - את מקבלת את הפריטים עם שליח עד הבית מודדת , ורק אחר כך משלמת !


שלמי אחרי שתמדדי - איך קורה הקסם ?

כל שעלייך לעשות הוא להוסיף לסל את הפריטים שתרצי שיגיעו אלייך למדידה .


את מוכנה לזה ?

בשלב האחרון יהיה עלייך להזין כרטיס אשראי לפקדון בלבד , שימי לב ♥ - יש לך 24 שעות ממסירת המשלוח למדוד,להתלבט ולהחליט אם הפריטים מתאימים לך, במידה וכן החיוב יבוצע אוטומטית לאחר 24 שעות , במידה ולא עלייך לעדכן אותנו טלפונית על מנת שנוכל לתאם לך החלפה או החזרה של הפריטים עם שליח עד הבית. טלפון 03-6773232

 

תנאי שירות בסיסיים

1.שירות שלמי אחרי שתמדדי יתאפשר לאחר אישור פקדון באשראי על מלוא סכום הפריטים שנלקחו למדידה

2.מדידת הפריטים וחיוב אוטומטי של העסקה או חלקה על ידי החברה יתבצעו לא יאחר מ 24 שעות מרגע קבלת הפריטים , על הלקוחה האחריות למדוד את הפריטים תוך 24 שעות מרגע קבלתם ולצור עמנו קשר טלפוני במידה וברצונה להחזיר או להחליף את הפריטים שזה עתה נמדדו.

3.יובהר כי חברת לאדילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חיוב מלא לפקדון שהופקד במידה ולא ניתן להשיג את הלקוחה לאחר קבלת הפריטים.

4.שירות שלמי אחרי שתמדדי תקף בכרטיס אשראי בלבד על ידי ביצוע פקדון באשראי - בעת ההזמנה נלקח פקדון בלבד.

5.עסקאות pay-pal , מזומן או כל צורת תשלום אחרת יחוייבו כרגיל .

6.השירות מותנה בביצוע הזמנה עם שליח בלבד (לא תקף בהזמנות באיסוף עצמי).


עסקת פקדון בשירות שלמי אחרי שתמדדי

יובהר כי בסיום בחירת הפריטים מתבצעת עסקת פקדון אשר תאפשר לבית העסק חיוב מיידי של מלוא הסכום בכל רגע נתון וע"פ שיקול דעת חברת לאדילה בעמ .


החזרה של חלק מהפריטים

לקוחה המעוניינת להחזיר חלק מהפריטים שהתקבלו תחויב רק על הפריטים שהחליטה להשאיר אצלה

תשלום המשלוח יבוצע בהתאם למחירון השילוח הקיים באתר ובהתאם למספר הפריטים שהחליטה להשאיר אצלה.


החלפת פריטים

החלפות פריטים מתבצעות על ידי שליח עד הבית - חינם בהחלפה הראשונה :)


החזרה של כל הפריטים שקיבלת

במידה ותחליטי להחזיר את כל הפריטים שביקשת למדוד אנו נדאג לבצע איסוף של הפריטים מביתך

על ידי שליח ממש באותו אופן בו קיבלת אותם , עבור שירות ההחזרות אנו נגבה עלות משלוח מסובסדת של 29 שח בלבד.


במקרה של שימוש בפריטים

עלייך לדאוג להחזיר אלינו את הפריטים באריזתם המקורית ושהטיקט וסרט הבטחון מוצמדים אליהם בשלמותם ושלא נעשה בהם שימוש מעבר למדידתם .

אנו עורכים בדיקות קפדניות לפריטים שחזרו ובמידה ויימצא שבוצע שימוש מעבר למדידה של אותו פריט חברת לאדילה שמורת לעצמה את הזכות לגבות את מלוא מחיר הפריט מסכום הפקדון שהופקד .


אישור הפריטים על ידי הלקוחה

לאחר קבלת הפריטים יהיה ברשותך 24 שעות לבצע מדידה ובדיקה של הפריטים ,

חיוב הפקדון מבוצע באופן אוטומטי לאחר קבלת הפריטים אלא אם כן הודעת לנו אחרת בטלפון 03-677-3232 .


שימי לב

אתר לאדילה שומר לעצמו את הזכות במקרה של החזרה או החלפה לחיוב החזר בהתאם לתקנון האתר בניכוי דמי משלוח בתוספת 5% מסך הקניה או 100 שח הזול מבניהם בהתאם לחוק הגנת הצרכן .

 

*על הפריטים לחזור עם סרט הבטחון המוצמד אליהם וכן עם הטיקט המקורי .

*לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט - יינתן זיכוי באתר .

 

שימי לב

*שירות afterpay אינו תקף במבצעי נובמבר או 1+1 , סוף עונה , בגדי ים , הלבשה תחתונה , מוצרי טואלטיקה , וכלי בית.

*מבצע 1+1 אינו חל על מוצרי קוסמטיקה ומותגים חיצוניים .

חפשו אותנו ב
download to mobile
הצטרפי
כל הזכויות שמורות © 2103-2018 לאדילה חנות בגדים מקוונת
- נבנה ע"י WiseGroup Media LTD WiseGroup Media LTD